[Tin tức] Reopen và Đền Bù

09-07-2020

Lời đâu Tiên mình xin cảm ơn Tất cả những Anh em đã đồng hành cùng Game và Xây dựng game Phát triển . Vào 1 ngày đẹp Trời khi Từng bộ Phận vận hành game bỏ đi vì không đủ Kinh Phí để duy trì v...


Fatal error: Cannot use object of type DateTime as array in C:\xampp\htdocs\functions\promotionChecker.php on line 21